HIV/AIDS

Quá trình điều trị bệnh HIV/AIDS

Việc điều trị cho người nhiễm bệnh HIV/AIDS khá phức tạp và tốn kém nhưng chỉ giúp kéo dài sự sống chứ không chữa khỏi được bệnh. Gồm: 1. Điều trị bằng thuốc: Thuốc chống virus: CÁc thuốc chống virus ức chế sự phát triển và nhân lên của HIV ở những giai đoạn khác