Sùi mào gà

Phương pháp điều trị bệnh sùi mào gà

Hiện nay vẫn chưa có thuốc diệt virus bệnh sùi mào gà, do vậy người bệnh có thể mang bệnh suốt đời ở tình trạng có biểu hiện triệu chứng hoặc không có triệu chứng và vẫn có nguy cơ lây nhiễm cho các bạn tình. Các phương thức điều trị sau đây chỉ có